• İŞ SİGORTA HAKKINDA

  • SİGORTA HİZMETLERİ

  • ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

  • ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

  • BİREYSEL EMEKLİLİK

  • İŞYERİ (KOBİ) SİGORTASI

  • MESLEKİ SOUMLULUK POLİÇESİ

  • İŞVEREN SORUMLULUK POLİÇESİ

  • YILLIK HAYAT SİGORTASI


   Duyuru
Neden Sigorta Yaptırmalıyım?

Sigortacılık sektörünün gelişmesi sonucunda, riski paylaşmak ve kayıpları telafi etmek ana işlevinin yanında tasarruf ve dolayısı ile fon yaratma işlevi de ortaya çıkmış ve önem kazanmıştır.

Gelişmiş ülkelerde, sigortadan elde edilen dev fonlar sayesinde sigorta kesimi, sermaye piyasasının ana öğelerinden biri durumuna gelmiştir.

Sigortacılık böylesine önemli işlevlere sahip olan ve mali kurumlar içinde yer alan bir hizmet sektörüdür.Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sigortalı sayısını ve sigortalanmış risk miktarını arttırarak sektörü büyütmek ve geliştirmek hepimizin toplumsal görevi olmalıdır.
Trafik Sigortası Nedir?
Trafik sigortası; aracın kullanımı sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına sebep verilmesi halinde, Karayolları Trafik Kanunu´na göre araç sahibinin hukuki sorumluluğunu, zorunlu sigorta limitlerine kadar karşılayan, yasal bir sigorta çeşitidir.

Karayolları Trafik Kanunu´na göre, trafiğe çıkan her araç bu sigortayı yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde, aracın trafiğe çıkması engellenir.

Trafik Sigortası, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.
İş Sigortaž™ | Copyright 2012 İletişim : 1 E-Posta : issigorta@issigorta.com.tr